Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 405                            

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi 8239,75 m²  yüzölçümlü ,1116 ada, 1 parsel üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi binası zemin katında bulunan 36,00 m² mutfak ve 27,00 m² cafe alanı olmak üzere toplam 65,00 m² lik alanın Büfe olarak düzenlenmesi ve işletmesinin yıllık 1.000,00TL bedel ve sonraki yıllar için bedelin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun ilgili hükümleri kapsamında yapılacak artış oranında belirlenerek, Belediyemizin Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. Maddesi gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 5 yıllığına devredilmesi hususunun görüşülmesi .  

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 05/11/2015 tarihli ve 47720051-301.01-2307 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.