Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :405                              

Karar Tarihi   :13/10/2016                  

KONUSU:

         Datça İlçesi Reşadiye Mahallesi 547 ada 12 parsel numaralı 3.875,61 m² yüzölçümlü “Arsa” vasıflı taşınmazın “Su Kanal İşletme Binası ve Depo” olarak kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi    

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 28/09/2016 tarihli ve 47720051-301.01-2617 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.