Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       : 403

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

Mülkiyetinin ½ hissesi Muğla Büyükşehir Belediyesine ait İlimiz, Bodrum İlçesi, Gündoğan Mahallesi 289 ada 2 numaralı parsel içerisinde bulunan ve TEDAŞ Genel Müdürlüğünü tarafından kullanılmakta olan 1 adet trafo binasında plan tadilatı yapılacağından, trafo yeri olarak kullanılmak üzere 29.29 m² lik alanın TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ ne bedeli karşılığında satılması hususunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca görüşülmesi. 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02/11/2015 tarihli ve 43826297-301.01/2287 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.