Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :400                            

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

Kadro iptal ihdas değişikliklerinin görüşülmesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 19/10/2015 tarihli ve 13456491-907.02-3970 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.