Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :39                            

Karar Tarihi  :14/01/2016              

KONUSU:

Muğla Büyükşehir Belediyesinde çalışmakta olan zabıta ve itfaiye personeline 01 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere ödenecek 2016 yılı fazla çalışma ücretinin tespitinin görüşülmesi

           İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın 11/01/2016 tarihli ve 13456491-050.01-143 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında; 

Kararın devamı için tıklayınız.