Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :391                                                       

Karar Tarihi    :08/09/2016                                           

KONUSU:

         UKOME Kurulu’nun 18.08.2018 tarih ve 2016/7-252 sayılı ilgi kararı ile Kavaklıdere ilçesinde bulunan “S” plaka sayısının ilçede gerek sanayi tesislerinde çalışan personelin gerekse öğrenim gören öğrencilerin servis kullanarak ulaşım ihtiyacının karşılanabilmesinde yaşanan zorlukların önlenebilmesi maksadıyla, (25) adet arttırılmasına karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda Kavaklıdere ilçesindeki “S” plaka (personel, öğrenci servisi) sayısının arttırılmasına ilişkin ihale konusunda karar alınması hususunun görüşülmesi 

         Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 08/09/2016 tarihli ve 51433418-622-01-8448 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.