Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :384                             

Karar Tarihi  :12/11/2015               

KONUSU:

Gündem

06/11/2015 tarihinde gönderilen 30 maddelik ana gündeme 16 konunun ilave edilmesi ile;

1-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi a)Milas İlçesi, Hacıilyas Mahallesi, 353 ada, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 96, 113 parseller 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, b)Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 364 ada, 44, 45 ve 46 parseller 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, c)Seydikemer İlçesi, Devlet Karayolu’na ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, ç)Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi 1026 ada 4 ve 1027 ada 1-2-3 nolu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, d)Milas İlçesi, Hayıtlı Mahallesi 1026 ada 4 ve 1027 ada 1-2-3 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, e)Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği hususunun görüşülmesi, f)Milas İlçesi, Ekinanbarı Mahallesi, 1166 (yeni 121 ada 46) parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, g)Menteşe İlçesi, Muslihittin Mahallesi, 690 ada, 280 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, ğ)Bodrum İlçesi, Turgutreis Mahallesi, 3983 nolu parsele ilişkin “Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu” amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi, h)Milas İlçesi, Gümüşlük-Burgaz Mahalleleri, 79 ada 298 nolu parselde “Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planı hususunun görüşülmesi, ı)Milas İlçesi, Gümüşlük-Burgaz Mahalleleri, 79 ada 298 nolu parselde “Katı Atık Bertaraf Tesisi ile Düzenli Depolama Tesisi” amaçlı 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı hususunun görüşülmesi, i)Milas İlçesi, Menteş Mahallesi, Suluyer Mevkii, 56 parsel sayılı taşınmazın “Özel Eğitim Tesisi Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi hususunun görüşülmesi, j)Milas İlçesi, Menteş Mahallesi, Suluyer Mevkii, 56 parsel sayılı taşınmazın “Özel Eğitim Tesisi Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hususunun görüşülmesi, k)Fethiye İlçesi, İncirköy Mahallesi, Beyköy Mevkii, 2311 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, 2-Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi a)Seydikemer İlçe Belediye Başkanlığı’nın 2015 yılı bütçesinde bütçe içi aktarma yapılması hususunun görüşülmesi 3-Kadro iptal ihdas değişikliklerinin görüşülmesi, 4-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesinin onaylanması hususunun görüşülmesi, 5-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, 6-Fethiye ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, 7-Bodrum ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, 8-Milas ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, 9-Menteşe ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, 10-Marmaris ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, 11-Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, 12-Yatağan ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, 13-Ortaca ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, 14-Dalaman ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, 15-Köyceğiz ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, 16-Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, 17-Datça ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, 18-Kavaklıdere ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, 19-Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliğin onaylanması hususunun görüşülmesi, 20-Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın görev ve hizmet alanları ile ilgili işlerde; Sulama kanalı temizliği, bent tutulması gibi işlerde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 1 Adet 200W Lastik Tekerlekli Ekskavatör (Hidromek), 1 Adet Daemo B 180 Kırıcı, 1 Adet 75 cm'lik (0,540 m3) kova ve kırıcı- kazı kısmının çabuk sökülüp takılmasına yarayan 1 Adet çabuk sök-tak aparatı da dahil olmak üzere, bahsedilen iş makine ve araçlarının Devlet Malzeme Ofisin’den satın alınması hususunun görüşülmesi, 21-Mülkiyetinin ½ hissesi Muğla Büyükşehir Belediyesine ait İlimiz, Bodrum İlçesi,

Gündoğan Mahallesi 289 ada 2 numaralı parsel içerisinde bulunan ve TEDAŞ Genel Müdürlüğünü tarafından kullanılmakta olan 1 adet trafo binasında plan tadilatı yapılacağından, trafo yeri olarak kullanılmak üzere 29.29 m² lik alanın TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ ne bedeli karşılığında satılması hususunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. maddesi uyarınca görüşülmesi, 22-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın hüküm ve tasarrufu altında bulunan İlimiz, Fethiye İlçesi, Üzümlü Mahallesi, 498 ada, 1 parsel numaralı, 7.977,44m² yüzölçümlü ‘Arsa’ nitelikli taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h, 18/e, 75/d maddeleri kapsamında “Okul Yeri” olarak kullanılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı adına bedelsiz olarak yirmibeş (25) yıl süre ile tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi, 23-Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın hüküm ve tasarrufu altında bulunan Menteşe İlçesi Orhaniye Mahallesi 8239,75 m²  yüzölçümlü ,1116 ada, 1 parsel üzerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi binası zemin katında bulunan 36,00 m² mutfak ve 27,00 m² cafe alanı olmak üzere toplam 65,00 m² lik alanın Büfe olarak düzenlenmesi ve işletmesinin yıllık 1.000,00 bedel ve sonraki yıllar için bedelin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunun ilgili hükümleri kapsamında yapılacak artış oranında belirlenerek, Belediyemizin Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. Maddesi gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 5 yıllığına devredilmesi hususunun görüşülmesi, 24-6360 sayılı Kanun gereği Valiliğimizce oluşturulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu tarafından kapanan Köy Tüzel Kişiliklerine ait paylaşıma konu edilen taşınmazların ekte sunulan Taksim Listesi kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Milas Belediyesi Tüzel Kişilikleri adına Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması hususunun görüşülmesi, 25-Milas Belediye Tüzel Kişiliği mülkiyetinde bulunan Milas İlçesi Burgaz Mahallesi 36 ada, 42 parsel numaralı 23.818,45 m² yüzölçümlü Arsa nitelikli taşınmazın Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliğine, Milas İlçesi Hisarbaşı Mahallesi 179 ada, 1 parsel numaralı 90,09 m² yüzölçümlü İki Katlı Kargir Bina nitelikli taşınmazın Milas Belediye Tüzel Kişiliğine tashihen devredilmesi, Muğla Büyükşehir Belediye Tüzel Kişiliğine devredilen Milas İlçesi Burgaz Mahallesi 36 ada, 42 parsel numaralı 23.818,45 m² yüzölçümlü Arsa nitelikli üzerinde ‘Arıtma Tesisi’ bulunan taşınmazın Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tashihen devredilmesi hususunun görüşülmesi, 26Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Menteşe İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, 582 ada 332 parselde bulunan 2113,53 m2 yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın Cami yeri olarak kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’na 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren 25 yıllığına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi, 27-Ulaşım Dairesi Başkanlığınca düşey işaretleme çalışmalarında kullanılmak üzere 1 (bir) adet “Trafik Levha Çakma Ekipmanlı Kamyon’un” Devlet Malzeme Ofisinden satın alınması hususunun görüşülmesi, 28-Seydikemer İlçesi nüfusuna kayıtlı olan şehitlerimizin isimlerinin bazı sokaklara verilmesine dair Seydikemer İlçe Belediye meclisinin 03/11/2015 tarihli ve 119 sayılı kararının onaylanması hususunun görüşülmesi, 29-

Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 1844 ve 1845 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, 30-Fethiye İlçesi, Karaçulha Mahallesi, 346 ada,9 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 31- Muğla Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliği Uygulama Esaslarının 8’inci, 9’uncu, 11’inci ve 12’nci maddelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması hususunun görüşülmesi, 32-Ortaca İlçesi, Sarıgerme Mahallesi, 196 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği hususunun görüşülmesi, 33-Fethiye İlçesi, Esenköy Mahallesi, 665 sayılı parselin “T1: Ticaret Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hususunun görüşülmesi, 34Milas İlçesi, Meşelik Mahallesi, 817 parselin “Konut Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi hususunun görüşülmesi, 35-Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi, 154 kV Bodrum TM İrtibat Enerji İletim Hattının imar planına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği hususunun görüşülmesi, 36-Zabıta Dairesi Başkanlığının yetki ve sorumluluk alanlarında kurulan bölge amirliklerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 7 adet kamyonetin satın alınması hususunun görüşülmesi, 37-Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikteki Bazı Maddelerin

Değiştirilmesine Dair Yönetmelik’in onaylanması hususunun görüşülmesi, 38-1/1000 ölçekli

Uygulama İmar planında spor alanında kalan ilimiz, Fethiye ilçesi, Günlükbaşı mahallesi 1325 ada 1 parseldeki taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi, 39-Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Çalışma, Usul ve Esasları

Hakkındaki Yönetmelik’in onaylanması hususunun görüşülmesi, 40-Alt Yapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in onaylanması hususunun görüşülmesi, 41-Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in onaylanması hususunun görüşülmesi, 42-Marmaris Belediyesi’nin 28/10/2015 tarih ve 10636 sayılı yazısı ile gönderdiği 2016 yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesi’nin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi,  43-Yeniköy-Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş adına kayıtlı olan Menteşe ilçesi, Kafaca Mah.Tınaz-Bağyaka Hafriyat Döküm Sahası mevkiinde ekli haritada sınırları belirlenmiş olan yaklaşık 18.252,02 m² büyüklüğündeki alanda, bölgedeki mermer atıklarının bertarafına yönelik Yeniköy-Yatağan Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş ile yapılması planlanan protokol için; 5 yıl süreli olarak üst kullanım hakkının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) bendi hükmü gereği Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi, 44-Ortaca ilçesi 2015 yılı bütçesi için Ek ödenek verilmesi ile ilgili Meclis kararının onaylanması hususunun görüşülmesi, 45-Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı çalışmalarında kullanılmak üzere, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının geri kazanılması için ihtiyaç duyulan 1 adet Ekskavatör, 1 adet Lastik Tekerlekli Yükleyici, 1 adet Mobil Konkasör (Mobil Kırma Eleme Tesisi) ve 1 adet Mobil Konkasör Eleğinin Devlet Malzeme Ofisi’nden satın alınması hususunun görüşülmesi, 46-Mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait Marmaris ilçesi Armutalan mahallesi 202 Nolu parselin tashihen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devri hususunun görüşülmesi   46 maddelik gündem OYBİRLİĞİ İLE KABUL EDİLMİŞTİR.