Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :378                        

Karar Tarihi   :08/09/2016             

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          l) Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi 188 ada 10 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan “Trafo Alanı” amaçlı PİN: 19889,1 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi 

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.08.2016 tarihli raporunda;    

          24/08/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/08/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-4829 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.08.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Bodrum İlçesi, Torba Mahallesi 188 ada 10 parselde kayıtlı taşınmaza ilişkin hazırlanan “Trafo Alanı” amaçlı PİN: 19889,1 numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddeleri uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 05/08/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-4829 sayılı yazısında;