Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :377

Karar Tarihi  :08/10/2015              

KONUSU:

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığımız tarafından 2015 yılı programı dahilinde uygulama projeleri tamamlanan Muğla Büyükşehir Belediyesi- Bodrum İlçesi Mumcular-Sazköy Mahallesi Asar Tepesi Mevkii üzerine yapılacak olan Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi inşaatının çevrenin daha etkin korunması amacıyla yapım ihalelerinin 2015 yılı içerisinde yapılması zarureti doğmuş olup;

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığının 2015 Yılı Bütçesinde yer almayan söz konusu Katı Atık Düzenli Depolama Sahalarının inşaatlarının Kamu İhale Kanunun 62. Maddesinin (a) bendi hükmüne istinaden, yıllara yaygın olarak yapılması ve bahse konu yapım işi için 2015 yılında 3.000.000,00TL ödenek programlanmış olup, 2016 yılı için 24.210.000,00TL ve ödeneklerin Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bütçelerine tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 02/10/2015 tarihli ve 41581300-841.02.01-2378 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız..