Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No        :372

Karar Tarihi  :08/10/2015    

KONUSU:

Mülkiyeti ½ hisse oranında Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Dalaman Belediyesi Tüzel Kişiliklerine kayıtlı Dalaman İlçesi,  Kargınkürü Mahallesi, 160 ada, 1 parsel numaralı 1448,72 m² yüz ölçümlü taşınmaz; Dalaman Belediye Encümeninin 18/09/2015 tarih 575 sayılı kararı ve eki krokiye göre İfraz işlemi sonucunda oluşan “A” ve “B” parsellerden; “A” ile gösterilen (İtfaiye hizmetlerinde kullanılan) parselin Muğla Büyükşehir Belediyesi Tüzel Kişiliği, “B” ile gösterilen (Fen İşleri Müdürlüğünce kullanılan) parselin Dalaman Belediyesi Tüzel Kişiliği adına ifraz yolu ile taksim edilerek Medeni Kanunun 698. ve 699. Maddeleri gereğince paylaşılması ve tescillerinin yapılması hususunda 5393 sayılı Belediye kanununun 18. ve 75/d maddesi uyarınca görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 02/10/2015 tarihli ve 47720051-301.01/1997 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız..

Ek için tıklayınız..