Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 369                            

Karar Tarihi   : 15/12/2017                

KONUSU:

          2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

         d) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2018 yılı gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi

       Plan ve Bütçe Komisyon 24.11.2017 tarihli raporunda;

       lan ve Bütçe Komisyonumuz 24.11.2017 tarihinde saat: 14.00' de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. 09.11.2017 tarihinde yapılan Büyükşehir Belediye Meclis toplantısıyla Komisyonumuza havale edilen Muğla Büyükşehir Belediyesinin 2018 Mali Yılı Gelir Tarife Cetveli Komisyon toplantımızda incelendi.


Ek için Tıklayınız.