Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No        :369

Karar Tarihi  :08/10/2015    

KONUSU:

Fethiye Belediye Başkanlığı’nın 01/09/2015 tarih 97 sayılı Meclis Kararı ile Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza devri uygun görülen, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Spor Alanında kalan ilimiz, Fethiye ilçesi, Patlangıç mahallesi 2659 ada 1 parseldeki Fethiye Belediyesi Tüzel Kişiliğine ait hisselerin; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunun 45. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye kanununun 18/e maddesince devir alınması ve parsel üzerinde bulunan diğer hissedarlara ait hisselerin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/u maddesine göre kamulaştırılması için 3194 sayılı İmar Kanunun 10. Maddesine göre beş yıllık İmar programına ek olarak alınması hususunun görüşülmesi

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 01/10/2015 tarihli ve 99506623-301.01/1993 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız..