Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :369                                            

Karar Tarihi   :08/09/2016                                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         d) İlimiz Milas İlçesi, Ören Mahallesinde bulunan ve ekli krokide belirtilen “24 Nolu Sokak” isminin “24 Nolu Sokak (Memduh ORHAN)” olarak değiştirilmesi ile ilgili Milas Belediye Meclisinin 06/06/2016 tarih ve 194 sayılı meclis kararının görüşülmesi

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 24.08.2016 tarihli raporunda;

        24/08/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 29/07/2016 tarih ve 64061556-301.01.2016-697 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 11.08.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Milas İlçesi, Ören Mahallesinde bulunan ve ekli krokide belirtilen “24 Nolu Sokak” isminin “24 Nolu Sokak (Memduh ORHAN)” olarak değiştirilmesi ile ilgili Milas Belediye Meclisinin 06/06/2016 tarih ve 194 sayılı meclis kararının görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’nın 29/07/2016 tarih ve 64061556-301.01.2016-697 sayılı yazısında;


Ek için tıklayınız.