Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :360                     

Karar Tarihi  :11/08/2016         

KONUSU:

         Bodrum İlçesi Peksimet Mahallesinde bulunan 70,000 m² lik mera alanının, rehabilitasyon çalışmaları için 128045.43 m² lik alana ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. İlave edilecek olan 58045.43 m² lik Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı adına kayıtlı olup Bodrum İlçesi, Peksimet Mahallesinde ekli haritada sınırları belirlenmiştir. Bu alanda bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu amacı ile söz konusu alanın intifa hakkının, izninin veya tahsisinin Muğla Büyükşehir Belediyesi adına yapılması hususun görüşülmesi           

         Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 11/08/2016 tarihli ve 33887833-301.01-2869 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;