Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 359                             

Karar Tarihi   : 15/12/2017                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

         a) Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2016-454 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde “Ticaret Alanı” olarak planlı Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 1095 ada, 88 (eski 87) numaralı parselde özel mülkiyete kayıtlı taşınmazın kullanım tanımının düzeltilmesi amacıyla plan hükmü eklenmesine yönelik N20-C-3-D-3-A paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 29.11.2017 tarihli raporunda;

     29.11.2017 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 01.11.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-6732 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.11.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.12.2016-454 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinde “Ticaret Alanı” olarak planlı Menteşe İlçesi, Karabağlar Mahallesi, 1095 ada, 88 (eski 87) numaralı parselde özel mülkiyete kayıtlı taşınmazın kullanım tanımının düzeltilmesi amacıyla plan hükmü eklenmesine yönelik N20-C-3-D-3-A paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 01.11.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-6732 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız