Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 358                

Karar Tarihi   : 15/12/2017    

KONUSU:

Gündem

  08/12/2017 tarihinde duyurulan 21 maddelik gündeme; aşağıda sırası belirtildiği şekilde birimlerden gelen 13 madde ile, İmar ve Bayındırlık ve Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının gündeme ilavesiyle;


Kararın devamı için tıklayınız.