Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :357                     

Karar Tarihi  :11/08/2016         

KONUSU:

         Orman ve Su İşleri Bakanlığı adına kayıtlı olan Kavaklıdere İlçesi, Menteşe Mahallesinde, ekli haritada sınırları belirlenmiş olan 4314,87 m² büyüklüğündeki alanda bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu amacı ile söz konusu alanın intifa hakkının, izninin veya tahsisinin Muğla Büyükşehir Belediyesi adına yapılması hususun görüşülmesi        

              Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 11/08/2016 tarihli ve 33887833-301.01-2866 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;