Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :353                               

Karar Tarihi  :08/10/2015                 

KONUSU:

2. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

c) Milas İlçesi İsmetpaşa Mahallesi tapunun 569 ada 102 parselinde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07/10/2015 tarihli raporunda;

07/10/2015 tarihinde saat 10.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 04/09/2015 tarih ve 36521862-310.99-3464 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.09.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Milas İlçesi İsmetpaşa Mahallesi tapunun 569 ada 102 parselinde kayıtlı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi " konusu görüşüldü.


Kararın devamı için tıklayınız..

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız..