Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :353                                                

Karar Tarihi   :11/08/2016                                    

KONUSU:

         Muğla Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı yazısı ile; Fethiye İlçesi, Kayaköy Mahallesinde yol üzerinde, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan içme suyu şebeke yenileme çalışması ile Fethiye Belediye Başkanlığı görev ve sorumluluğunda bulunan yaklaşık 3 km uzunluğunda sathi kaplamalı yolun tahrip olduğu, metrajın uzunluğu ve yol tamirat maliyetinin fazla olması sebebiyle bahse konu yolun sathi kaplama yapım işinin Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılmasının ekonomik olmaması sebebiyle 5216 sayılı Kanunun 27’nci maddesi son fıkrası hükmü gereğince yapım maliyetinin MUSKİ tarafından karşılanması durumunda yolun asfalt kaplama işinin Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması teklifi       

         Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 05/08/2016 tarihli ve 81152636-622.01-4536 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız.