Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 346                             

Karar Tarihi   : 09/11/2017                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

         a) İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, N20-C-13-A-2-C-3-B pafta, 1825 numaralı parselde özel mülkiyete kayıtlı taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak düzenlenmesine yönelik meri Gülağzı Uygulama İmar Planının N20-C-13-A-3-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 31.10.2017 tarihli raporunda;

     31.10.2017 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.10.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-6264 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 12.10.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, Gülağzı Mahallesi, N20-C-13-A-2-C-3-B pafta, 1825 numaralı parselde özel mülkiyete kayıtlı taşınmazın “Akaryakıt ve Servis İstasyonu” olarak düzenlenmesine yönelik meri Gülağzı Uygulama İmar Planının N20-C-13-A-3-B paftasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 11.10.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-6264 sayılı yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız

İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için Tıklayınız.