Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No      :345                            

Karar Tarihi  :08/10/2015                          

KONUSU:

1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

 b) UKOME Genel Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda aracını değiştirmek amacıyla başvuruda bulunan plaka sahiplerine yeni bir vasıta alarak aynı plakayı yeni aldığı araca (180) gün içerisinde ilgili Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden tescil ettirebilmesi için düzenlenecek olan “Ticari Plaka (S, T, TM) Trafikten Çekme Belgesi” ücretinin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi

Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/09/2015 tarihli raporunda; 

Plan ve Bütçe Komisyonu 16/09/2015 tarihinde saat 14:00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Komisyonumuzca; Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 02/09/2015 tarih ve 51433418-622-01-7150 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 10.09.2015 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen “UKOME Genel Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda aracını değiştirmek amacıyla başvuruda bulunan plaka sahiplerine yeni bir vasıta alarak aynı plakayı yeni aldığı araca (180) gün içerisinde ilgili Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden tescil ettirebilmesi için düzenlenecek olan “Ticari Plaka (S, T, TM) Trafikten Çekme Belgesi” ücretinin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi” konusu görüşüldü.  

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından 2015 yılı gelir tarifesine eklenmesi teklif edilen aşağıdaki    tabloda belirtilen ücret tarifesinin meclise sunulduğu şekliyle;

Tesis Edilen İşlem

Ücret (KDV Dahil)

Ticari Plaka (S, T, TM) Trafikten Çekme Belgesi  

50,00 TL

olarak kabulü komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.

Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

UKOME Genel Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda aracını değiştirmek amacıyla   başvuruda bulunan plaka sahiplerine yeni bir vasıta alarak aynı plakayı yeni aldığı araca (180) gün   içerisinde ilgili Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden tescil ettirebilmesi için düzenlenecek olan “Ticari   Plaka (S, T, TM) Trafikten Çekme Belgesi” ücretinin Ulaşım Dairesi Başkanlığının 2015 yılı gelir   tarifesine eklenmesi hususunun görüşülmesi konusuna ait yukarıda metni yazılı Plan ve Bütçe   Komisyon raporunun; komisyondan geldiği şekilde kabulüne, 5393 sayılı Kanunun 18/f maddesi gereği Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE  KARAR VERİLDİ.


Plan Bütçe Komisyon Raporu için tıklayınız..