Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I


Karar No        :344

Karar Tarihi  :08/10/2015

KONUSU:

1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a) Milas Belediyesi’nin 14/08/2015 tarih ve 21596 sayılı yazısı ile gönderdiği Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin belirlenmesinde Uyulacak usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi

Plan ve Bütçe Komisyonunun 16/09/2015 tarihli raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonu 16/09/2015 tarihinde saat 14:00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hizmet Binasında toplandı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 31/08/2015 tarihli ve 33887833-301.01-2057 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan ve Büyükşehir Belediye Meclisimizin 10/09/2015 tarihli toplantısında komisyonumuza havale edilen “Milas Belediyesi’nin 2015 Yılı Evsel Katı Atık Toplama Taşıma Ücret Tarifesinin 27/10/2010 tarih ve 27742 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin belirlenmesinde Uyulacak usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda görüşülmesi” konusu komisyonumuzca 5393 sayılı Kanunun 18/f maddesi kapsamında değerlendirilmiş meclise sunulduğu şekliyle kabulü oybirliği ile uygun bulunmuştur.


Kararın devamı için tıklayınız..

Plan ve Bütçe Komisyon Raporları için tıklaynız..