Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No        : 34                    

Karar Tarihi  : 13/02/2020              


KONUSU:

1- İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının Görüşülmesi.

      ı) Muğla Büyükşehir Belediyesi Meclisi 12.04.2018 tarih 96 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) kullanımında bulunan Yatağan İlçesi, Hisarardı Mahallesi, Çukuryazkır Mevkii, 132 ada 10 nolu parselde (eski 2605) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) ve “Enerji Nakil Hattı” düzenlenmesine yönelik teklif edilen ve Yatağan Belediye Meclisinin 07.11.2019 tarih 2019/168 sayılı meclis kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı Kanun’un 8/b ile 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

            İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 07.02.2020 tarihli raporunda;