Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 34                         

Karar Tarihi   : 14/02/2019           

 

KONUSU:

       Mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan, İlimiz Dalaman İlçesi Gürleyik Mahallesi 1000 parsel numaralı 471,29 m² yüz ölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmazda yer alan binanın, Dalaman Kaymakamlığı (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)'nın tahsis talep yazılarına istinaden, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Gürleyik Ş. J. Uzm. Onb. Fuat Demir İlkokulu ve Ortaokulu Müdürlüğünce "Yemekhane" olarak kullanılması koşulu ile Milli Eğitim Bakanlığı adına bedelsiz olarak tahsis edilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/h, 18/e ve 75/d maddeleri gereğince görüşülmesi.

         Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 06.02.2019 tarihli ve 99506623-105.04-E.363 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.