Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :335                             

Karar Tarihi   :11/08/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          m)İlimiz, Milas İlçesi İsmetpaşa Mahallesi, Karakaya Mevkii, N19b-21a-4c ve N19b-21a-4b paftalarda yer alan 885 ada 2-3 imar parselleri ve 886 ada 1-2-3 imar parsellerinde kayıtlı 16307,03 m2 yüzölçümlü taşınmazların doğusunda yer alan Milas Bodrum Karayolu güzergahında bulunan ulaşım sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi. 

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2016 tarihli raporunda;     

         27/07/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/07/2016 tarih ve 36521862-310.99-4331 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.07.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Milas İlçesi İsmetpaşa Mahallesi, Karakaya Mevkii, N19b-21a-4c ve N19b-21a-4b paftalarda yer alan 885 ada 2-3 imar parselleri ve 886 ada 1-2-3 imar parsellerinde kayıtlı 16307,03 m2 yüzölçümlü taşınmazların doğusunda yer alan Milas Bodrum Karayolu güzergahında bulunan ulaşım sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 Sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

            İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14/07/2016 tarih ve 36521862-310.99-4331 sayılı yazısında;