Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 334                            

Karar Tarihi  : 12/10/2017                 

KONUSU:

        İlimiz, Menteşe İlçesi Şeyh Mahallesi 353 ada 24 parsel numaralı Yedi Katlı Betonarme Bina nitelikli 1.202,61 m² yüz ölçümlü ana gayrimenkul üzerinde kat mülkiyeti sonucu oluşan Dükkân nitelikli Zemin kat 3 numaralı bağımsız bölümünü; idaremizce hazırlanacak protokolde belirtilecek hususlar dâhilinde taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren beş (5) yıl süreliğine ve işletme bedeli olarak elde edilecek brüt gelirin %4’ünün Büyükşehir Belediyemize ödenmesi suretiyle, “BÜFE” olarak işletilmek üzere Muğla El Sanatları Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne  (MELSA) işletme devrinin yapılması için, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesi gereğince görüşülmesi.

      Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 06/10/2017 tarih ve 47720051-301.01-2448 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Kararın devamı için tıklayınız