Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :332                             

Karar Tarihi   :11/08/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          j)Ula İlçesi, Ayazkıyı Mahallesi, 25 ada, 94 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanan PİN: UİP-11287,4 numaralı Ula Belediye Meclisi'nin 01.06.2016 tarih ve 31 sayılı kararı ile uygun bulunmayarak reddedilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2016 tarihli raporunda;    

         27/07/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/07/2016 tarih ve 36521862-310.99-4258 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.07.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Ula İlçesi, Ayazkıyı Mahallesi, 25 ada, 94 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde hazırlanan PİN: UİP-11287,4 numaralı Ula Belediye Meclisi'nin 01.06.2016 tarih ve 31 sayılı kararı ile uygun bulunmayarak reddedilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 12/07/2016 tarih ve 36521862-310.99-4258 sayılı yazısında;