Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 330                             

Karar Tarihi   : 12/10/2017                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

         f)1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonunun, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun 5216 sayılı Kanunun 7/b ve Geçici 1 inci maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.10.2017 tarihli raporunda;

      10.10.2017 tarihinde saat 13.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvar Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 29.09.2017 tarih ve 53618066-310.99-5992 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 05.10.2017 tarihli I. Olağanüstü Meclis toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “1/25.000 ölçekli Muğla Nazım İmar Planı Revizyonunun, Plan Hükümlerinin ve Plan Açıklama Raporunun 5216 sayılı Kanunun 7/b ve Geçici 1 inci maddesi ile 3194 sayılı Kanunun 8 inci maddeleri uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması hususunun görüşülmesi” konusu görüşüldü.

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 29.09.2017 tarih ve 53618066-310.99-5992 sayılı yazısında;