Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :328                             

Karar Tarihi   :11/08/2016                 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

          g)Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, 2378 parselde kayıtlı 2381,07 m² taşınmaz üzerinde hazırlanan PİN:UİP-18904 numara ile Milas Belediye Meclisi'nin 06/05/2016 tarih ve 154 sayılı kararı ile uygun bulunmayarak reddedilen “Günübirlik Tesis Alanı” ve “Ticaret+Konut+Turizm Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi. 

         İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.07.2016 tarihli raporunda;    

         27/07/2016 tarihinde saat 14.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 01/07/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-4189 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.07.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Milas İlçesi, Boğaziçi Mahallesi, 2378 parselde kayıtlı 2381,07 m² taşınmaz üzerinde hazırlanan PİN:UİP-18904 numara ile Milas Belediye Meclisi'nin 06/05/2016 tarih ve 154 sayılı kararı ile uygun bulunmayarak reddedilen “Günübirlik Tesis Alanı” ve “Ticaret+Konut+Turizm Alanı” amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı kanunun 8/b ile 5216 sayılı kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 01/07/2016 tarih ve 36521862-310.01.03-4189 sayılı yazısında;