Geri Tüm Meclis Kararları

                                                                                                            T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 326                           

Karar Tarihi  : 13/12/2018                

KONUSU:

30.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     b) 2019 yılında Menteşe Belediye Başkanlığınca uygulanacak gelir tarifesine eklenen ücret tarifesinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesine göre görüşülmesi.

                                     Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.12.2018 tarihli raporunda;