Geri Tüm Meclis Kararları

                                                                                                           T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 325                            

Karar Tarihi : 13/12/2018                

KONUSU:

30.  Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     a) Ulaşım Dairesi Başkanlığının 10.12.2018 tarih ve E.19130 sayılı yazısı ile 2019 yılı gelir tarifesine eklenmesi talep edilen yazı eki tarife cetvelinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97. maddesine göre görüşülmesi.

                     Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.12.2018 tarihli raporunda;Ek için tıklayınız.