Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 325                             

Karar Tarihi   : 12/10/2017                

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     b) Yatağan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ve Konak Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde hazırlanan ve 04.08.2017 tarihli, 2017/5-355 sayılı UKOME kararı ile onaylanan yol boyu araç park yerlerinin ilgi (b) ve ilgi (c) görüşler ile Büyükşehir Belediye Meclisimizce daha önce alınan benzer (14.04.2016-136; 14.04.2016-140; 12.05.2016-187; 09.02.2017-50; 08.06.2017-206; 08.06.2017-207) kararlar doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma krokileri” ile çözümlenmesi konusunda 5216 sayılı kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.10.2017 tarihli raporunda;

     05.10.2017 tarihinde saat 14.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.09.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-5541 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.09.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Yatağan İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi ve Konak Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde hazırlanan ve 04.08.2017 tarihli, 2017/5-355 sayılı UKOME kararı ile onaylanan yol boyu araç park yerlerinin ilgi (b) ve ilgi (c) görüşler ile Büyükşehir Belediye Meclisimizce daha önce alınan benzer (14.04.2016-136; 14.04.2016-140; 12.05.2016-187; 09.02.2017-50; 08.06.2017-206; 08.06.2017-207) kararlar doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığımızca onaylı imar planlarına uygun olarak hazırlanacak “yol kenarı parklanma krokileri” ile çözümlenmesi konusunda 5216 sayılı kanunun 7/f maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08.09.2017 tarih ve 36521862-310.01.04-5541 sayılı yazısında;