Geri Tüm Meclis Kararları

                                                                                                            T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 324                          

Karar Tarihi : 13/12/2018              

KONUSU:

29.  İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

     c) İlimiz, Menteşe İlçesi, Özlüce Mahallesi, 190 ada 1 numaralı parsel ve 192 ada 4, 5, 6, 7 numaralı parsellerde planlı “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” kullanımı ile irtibatlı “Enerji Nakil Hattı (Yeraltı Enerji Nakil Hattı)” ve “Trafo Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N21-D-01-A-2-A ve N21-D-01-A-1-B paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 13.12.2018 tarihli raporunda;

13/12/2018 tarihinde saat 16:00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.12.2018 tarih ve 36521862-754-E.7517 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.12.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, Özlüce Mahallesi, 190 ada 1 numaralı parsel ve 192 ada 4, 5, 6, 7 numaralı parsellerde planlı “Enerji Üretim Alanı (Güneş Enerji Santrali)” kullanımı ile irtibatlı “Enerji Nakil Hattı (Yeraltı Enerji Nakil Hattı)” ve “Trafo Alanı” olarak düzenlenmesine yönelik N21-D-01-A-2-A ve N21-D-01-A-1-B paftalarında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı Kanunun 8/b ile 5216 sayılı Kanunun 7/b maddesi uyarınca görüşülmesi.” konusu görüşüldü.

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 07.12.2018 tarih ve 36521862-754-E.7517 sayılı yazısında;