Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 324                             

Karar Tarihi   : 12/10/2017                 

KONUSU:

          1-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

         a)Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarih ve 205 sayılı kararı ile onaylanan, İlimiz, Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin yapılan itirazların görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.10.2017 tarihli raporunda;

        05.10.2017 tarihinde saat 14.00’de Emirbeyazit Mahallesi Uğur Mumcu Bulvar Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 25.08.2017 tarih ve 53618066-310.99-5329 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 14.09.2017 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “Muğla Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.06.2017 tarih ve 205 sayılı kararı ile onaylanan, İlimiz, Dalaman İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ilişkin yapılan itirazların görüşülmesi” konusu görüşüldü.

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 25.08.2017 tarih ve 53618066-310.99-5329 sayılı yazısında;