Geri Tüm Meclis Kararları
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :322                          

Karar Tarihi  :10/09/2015             

KONUSU:

Belediye Meclisi’nin 10/04/2015 tarihli ve 115 sayılı kararı ile 1 yıl görev yapmak üzere Ulaşım Komisyonu üyeliğine seçilen Mehmet Halil DOĞAN, 19/08/2015 tarihli dilekçesi ile Komisyonu üyeliğinden istifa etmiş olup, boşalan Ulaşım komisyonu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin 4. Fıkrası gereği yeni meclis üyesinin seçilmesi

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı’nın 01/09/2015 tarihli ve 26219312-301.01-369 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;

Belediye Meclisi’nin 10/04/2015 tarihli ve 115 sayılı kararı ile 1 yıl görev yapmak üzere Ulaşım Komisyonu üyeliğine seçilen Mehmet Halil DOĞAN, 19/08/2015 tarihli dilekçesi ile Komisyonu üyeliğinden istifa etmiş olup, boşalan Ulaşım komisyonu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin 4. Fıkrası gereği yeni meclis üyesinin seçilmesi hususunda yazımızın Meclis'e havalesini arz ederim.  Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Belediye Meclisi’nin 10/04/2015 tarihli ve 115 sayılı kararı ile 1 yıl görev yapmak üzere Ulaşım Komisyonu üyeliğine seçilen Mehmet Halil DOĞAN, 19/08/2015 tarihli dilekçesi ile Komisyonu üyeliğinden istifa etmiş olup, boşalan ulaşım komisyonu üyeliğine; Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanı Gültekin AKÇA’nın Ahmet Bülent SANCAKDAR’ı önermesi ile yapılan işari oylama neticesinde kalan süreyi tamamlamak üzere Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin 4. Fıkrası gereğince Ahmet Bülent SANCAKDAR’ın Ulaşım Komisyonu üyeliğine seçilmesine OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.