Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :32                  

Karar Tarihi :10/02/2015    

KONUSU:

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI

  1. DATÇA İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KATI ATIK TARİFELERİ  

      Plan ve Bütçe Komisyonun 05/02/2015 tarih ve bila sayılı raporu;

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 13/01/2015 tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen, 07/01/2015 tarih ve 33887833-301.01-22 sayılı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yazısı ile meclise sunulan " Datça İlçe Belediye Başkanlığı Katı Atık Tarifeleri " Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 05/02/2015 tarihli toplantısında incelendi.

Datça İlçesi Katı Atık ve Bertaraf Ücretleri Tarifesi aşağıda belirtildiği gibi komisyonumuza geldiği şekliyle 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre değerlendirilmiş, oy birliği ile uygun bulunmuştur. Sayın Meclisimizin onaylarına sunulur. 05/02/2015 Denilmektedir.

TARİFE GRUPLARI

Grup Tarife Yükü (TL)

Gruptaki Sayı (Kişi Sayısı, Personel Sayısı, Yatak Sayısı, Alan)

Birim Tarife (Yıllık) (TL)

Birim Tarife (Aylık) (TL)

KONUT (Kentsel) (Kişi Sayısı)

316.712,75

11651

27,18

1,50

KONUT (Kırsal) (Kişi Sayısı)

153.347,48

6332

24,22

1,20

OKULLAR YURTLAR (Kişi Sayısı)

4.269,51

2658

1,61

0,007

Kamu Kurumları (Personel Sayısı)

23.605,00

597

39,54

1,80

Otel ve Pansiyonlar (Yatak Sayısı)

100.068,19

4132

24,22

1,50

Restaurant Lokanta Marketler (Metrekare)

128.886,00

8550

24,71

2,00

Sanayi (Personel Sayısı)

42.844,60

475

90,20

4,00

Diğer Ticarethaneler (Personel Sayısı)

107.815,93

3208

33,61

2,00

TOPLAM

877.549,43

   

            Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Plan ve Bütçe komisyonunca oy birliği ile uygun bulunan Datça İlçesi Katı Atık ve Bertaraf Ücretleri Tarifesi, Komisyondan geldiği şekliyle aynen yukarıda belirtildiği gibi, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. Maddesine göre OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.