Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S   K A R A R I

Karar No       :32                              

Karar Tarihi :15/04/2014                


KONUSU:

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ YENİ DÖNEM MECLİSİ İÇİN ÜYE SEÇİLMESİ

              Sağlıklı Kentler Birliği Yeni Dönem Meclisi üyeliği için belediye meclis üyelerimiz arasından  Melih ARSLANGİRAY, Umut Barış BAYKARA asil üye, Abdül Cemil CEM ve Eyüp KATIRCI yedek üye olarak OYBİRLİĞİ İLE SEÇİLMİŞTİR.