Geri Tüm Meclis Kararları
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :320

Karar Tarihi  :10/09/2015

KONUSU:

2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi

d) Marmaris İlçesi, Tepe ve Kemeraltı Mahallesi ile Fethiye İlçesi Hisarönü Mahallesinde bulunan cadde, sokak, bulvar üzerindeki ekte sunulan araç otopark yerlerinde uygulanacak ücret tarifelerinin belirlenmesi hususunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun, 7/f maddesi hükmü gereğince görüşülmesi

Konu ile ilgili;

Büyükşehir Meclis Üyesi Hakkı Şevket BAYINDIR, Ali Fuat FİDAN ve Mehmet OKTAY’ın Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı’na hitaben vermiş olduğu dilekçede; 

Muğla Büyükşehir Belediye Meclis Başkanlığı; Meclis gündeminin 2/d maddesinde görüşülecek olan Marmaris’te uygulanacak otopark ücretleri tarifesinin, Kordon Caddesi, Atatürk Caddesinde yapılacak yol çalışması, bisiklet yolları çalışması nedeniyle hazırlanacak detay projeleri ve alternatif park yerleri ile ilgili detaylar UKOME başkanlığına bildirilip karar verilinceye kadar ertelenmesini talep etmekteyiz. Denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonunun 19/08/2015 tarihli raporunda;

Plan ve Bütçe Komisyonu 19/08/2015 tarihinde saat 14.00’de Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplandı. Komisyonumuzca; Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 12/08/2015 tarih ve 21365915-050.01-6666 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.08.2015 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen " Marmaris İlçesi, Tepe ve Kemeraltı Mahallesi ile Fethiye İlçesi Hisarönü Mahallesinde bulunan cadde, sokak, bulvar üzerindeki ekte sunulan araç otopark yerlerinde uygulanacak ücret tarifelerinin belirlenmesi hususunun 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun, 7/f maddesi hükmü gereğince görüşülmesi " konusu görüşüldü.

Komisyon Görüşü: Fethiye Hisarönü Mahallesi için meclise sunulan aşağıdaki tabloda ücretlerin;

0 - 30 Dakika

3 TL

30 Dakika - 1 Saat 

5 TL

1 Saat - 24 Saat

10 TL

Aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

0 - 1 Saat

3 TL

1 Saat - 3 Saat

7 TL

3 Saat - 8 Saat

10 TL

8 Saat - 24 Saat 

15 TL

Marmaris İlçesi, Tepe, Kemeraltı ve diğer mahallelerde bulunan cadde, sokak ve bulvarlar üzerindeki araç otopark yerlerinde uygulanacak ücret tarifelerinin meclise sunulduğu şekliyle değişiklik yapılmadan; aşağıdaki tablolarda belirtildiği gibi kabul edilmesi komisyonumuzca oybirliği ile uygun bulunmuştur.

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Fethiye

 SIRA NO

 MAHALLE  

 CADDE/ SOKAK  

 UYGULAMA SAATLERİ  

1

Hisarönü

 Kırdak Caddesi  

08.00 - 20.00

2

Hisarönü

229. Sokak

08.00 - 20.00

3

Hisarönü

227. Sokak

08.00 - 20.00

4

Hisarönü

228.Sokak

08.00 - 20.00

 5Hisarönü 224. Sokak 08.00 - 20.00 

6

Hisarönü

225. Sokak

08.00 - 20.00

7

Hisarönü

226. Sokak

08.00 - 20.00

8

Hisarönü

Çarşı Caddesi

08.00 - 20.00

9

Hisarönü

235. Sokak

08.00 - 20.00

0 - 1 Saat

3 TL

1 Saat - 3 Saat

7 TL

3 Saat - 8 Saat

10 TL

8 Saat - 24 Saat  

15 TL

Marmaris

SIRA NO

MAHALLE

CADDE/ SOKAK

UYGULAMA SAATLERİ

1

Tepe

Ulusal Egemenlik Caddesi

09.00 - 18.00

2

Tepe

Yeni Yol Caddesi

09.00 - 18.00

3

Tepe

Deniz ticaret Odası önü  

Tam gün

4

Tepe

Balıkçı Barınağı yanı

Tam gün

5

Tepe

35.Sokak

Tam gün

6

Tepe

Tersane Parkı  

Tam gün

7

Kemeraltı  

Atatürk Caddesi ( Sabancı Lisesi Karşısı)  

09.00 - 24.00

8

Kemeraltı  

Toplum Sağlığı Merkezi Karşısı  

Tam gün

9

Kemeraltı  

Kordon Caddesi 

Tam gün

10

Kemeraltı  

Kubilay Alpugan Sokak

09.00 - 24.00

11

Kemeraltı  

48. Sokak

09.00 - 24.00

12

Kemeraltı  

Ulusal Egemenlik Caddesi

Tam gün

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bentlerindeki otopark ücretleri:

0 - 30 Dakika

3 TL

30 Dakika -1 Saat  

6 TL

1 Saat -2 Saat

8 TL

2 Saat - 4 Saat

10 TL

4 Saat - 6 Saat

12 TL

6 Saat - 24 Saat

15 TL

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bentleri dışında kalan yerlerdeki otopark ücretleri:

0 - 30 dakika

 2 TL

30 dakika -1 Saat

 3 TL

1 Saat -2 Saat

 4 TL

2 Saat -4 Saat

 6 TL

4 Saat - 6 Saat

 8 TL

6 Saat - 24 Saat

10 TL

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

Yukarı metni yazılı plan ve bütçe komisyon raporunda belirtilen Marmaris ve Fethiye ilgili kısımlar ayrı ayrı görüşüldü.

Meclis Üyelerimizden Hakkı Şevket BAYINDIR, Ali Fuat FİDAN ve Mehmet OKTAY’ın yukarıda metni yazılı dilekçede belirtilen önerileri doğrultusunda Kordon Caddesi, Atatürk Caddesinde yapılacak yol çalışması, bisiklet yolları çalışması nedeniyle hazırlanacak detay projeleri ve alternatif park yerleri ile ilgili detaylar UKOME Başkanlığı’na bildirilip karar verilinceye kadar Marmaris ile ilgili kısmın ertelenmesinin kabulüne;  Meclisimizce OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.    

Fethiye

 SIRA NO 

 MAHALLE  

 CADDE/ SOKAK  

 UYGULAMA SAATLERİ  

1

Hisarönü

 Kırdak Caddesi  

08.00 - 20.00

2

Hisarönü

229. Sokak

08.00 - 20.00

3

Hisarönü

227. Sokak

08.00 - 20.00

4

Hisarönü

228.Sokak

08.00 - 20.00

5

Hisarönü

224. Sokak

08.00 - 20.00

6

Hisarönü

225. Sokak

08.00 - 20.00

7

Hisarönü

226. Sokak

08.00 - 20.00

8

Hisarönü

Çarşı Caddesi

08.00 - 20.00

9

Hisarönü

235. Sokak

08.00 - 20.00

0 -  1 Saat

3 TL

1 Saat - 3 Saat

7 TL

3 Saat - 8 Saat

10 TL

8 Saat - 24 Saat 

15 TL

Fethiye ile ilgili kısmın Plan ve Bütçe komisyonundan geldiği şekli ile yukarıdaki gibi Meclisimizce kabulüne;  ayrı ayrı yapılan oylama sonucu OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Plan ve Bütçe Komisyon Raporları için tıklayınız..