Geri Tüm Meclis Kararları

 

                                                                                                          T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 317                     

Karar Tarihi   : 13/12/2018          

 

KONUSU:

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 16.11.2018 tarih ve E.2697/23412 sayılı talep yazılarına istinaden; mülkiyeti Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ait olan İlimiz, Milas İlçesi, Ören Mahallesi, 4304 parsel numaralı 9.250,00 m² yüz ölçümlü Arsa nitelikli taşınmaz içerisine “Atıksu Arıtma Tesisi” yapılması ve kullanılması koşuluyla taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince görüşülmesi.

 

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 05.12.2018 tarihli ve 99506623-105.04-E.3889 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ek için tıklayınız.