Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :317                      

Karar Tarihi  :14/07/2016           

KONUSU:

          Orman ve Su İşleri Bakanlığı adına kayıtlı olan Menteşe ilçesi, Bayır Mah. Kazan Gölet’i mevkiinde yazı eki haritada sınırları belirlenmiş olan yaklaşık 13.620,68 m² büyüklüğündeki alanda bulunan vahşi depolama sahasının rehabilitasyonu amacı ile söz konusu alanın intifa hakkının, izninin veya tahsisinin Muğla Büyükşehir Belediyesi adına yapılması hususunun görüşülmesi

         Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 14/07/2016 tarihli ve 33887833-301.01-2420 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;