Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 312                             

Karar Tarihi  : 14/09/2017                

KONUSU:

     16-İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

   a) Milas İlçesi, Kayaderesi Mahallesi, Gökbel Mevkii, 101 ada, 768, 766, 763, 758, 824 parseller ve 101 ada 1 parselde teklif edilen “Eko- Turizm Alanı” amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi.

        İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 12/09/2017 tarihli raporunda;

       12/09/2017 tarihinde saat 14.00’da Emirbeyazıt Mahallesi, Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 Nolu Ek Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/10/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-5896 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.10.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, 10.11.2016 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza 1 ay süre verilen, 08.12.2016 tarihli meclis toplantısında komisyonumuza kurum görüşleri tamamlanana kadar süre tanınan  “Milas İlçesi, Kayaderesi Mahallesi, Gökbel Mevkii, 101 ada, 768, 766, 763, 758, 824 parseller ve 101 ada 1 parselde teklif edilen “Eko- Turizm Alanı” amaçlı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8. maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 13/10/2016 tarih ve 53618066-310.01.02-5896 sayılı yazısında;