Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :312                     

Karar Tarihi  :14/07/2016         

KONUSU:

         Evsel nitelikli katı atıkların düzenli depolama tesisine aktarılması için Bodrum İlçesi Torba Mahallesinde 1 adet ve Bodrum İlçesi Gündoğan Mahallesinde 1 adet olmak üzere Katı Atık Aktarma İstasyonu yapılması amacıyla, Bodrum İlçesi, Torba Mahallesinde yazı eki krokide sınırları belirtilmiş olan yaklaşık 3050 m2 büyüklüğündeki ormanlık alan ve Bodrum İlçesi, Gündoğan Mahallesinde yazı eki krokide sınırları belirtilmiş olan yaklaşık 1085 m2 büyüklüğündeki ormanlık alanın Muğla Büyükşehir Belediyesi adına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

         Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın 11/07/2016 tarihli ve 33887833-020-2378 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında