Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No         : 31                         

Karar Tarihi   : 14/02/2019           

 

KONUSU:

3. Ulaşım Komisyon Raporunun görüşülmesi.


     a) Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak; 5216 sayılı Yasanın 7(f) maddesi  “Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” hükmü gereği hazırlanmış olan Ulaşım Ana Planı raporları ve paftası yazı ekinde sunulmuş olup, konunun onanması hususunun görüşülmesi.

 

      Ulaşım Komisyonunun 08.02.2019 tarihli raporunda;


Kararın devamı için tıklayınız.

Ulaşım Komisyon Raporu için tıklayınız.