Geri Tüm Meclis Kararları

                                                                              T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 3                              

Karar Tarihi  : 10/01/2019              

 

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

      b)  İlimiz, Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi, Haranpınarı Mevkii, 141 ada, 12 parselde yer alan taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi.

       İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 04.01.2019 tarihli raporunda;

            04.01.2019 tarihinde saat 14:00’de Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.12.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.7493 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 13.12.2018 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz, Menteşe İlçesi, Bayır Mahallesi, Haranpınarı Mevkii, 141 ada, 12 parselde yer alan taşınmaza ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 5216 sayılı Kanunun 7/b ile 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesi uyarınca görüşülmesi” konusu görüşüldü.

        İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 06.12.2018 tarih ve 36521862-115.01.06-E.7493 sayılı yazısında;