Geri Tüm Meclis Kararları
T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No      :306

Karar Tarihi  :10/09/2015

KONUSU:

1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

a) 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi  

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08/09/2015 tarihli raporunda;

Belediye Meclisimizin 11.06.2015 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi” konusu 31 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül  2015 tarihlerinde toplanılarak görüşüldü.

Komisyon Görüşü:  “5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi” konusu Menteşe, Yatağan, Ortaca, Marmaris, Milas, Ula, Kavaklıdere, Datça ve Köyceğiz ilçelerinin Belediye Başkanları ve İlçe’nin Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte değerlendirilmiş ancak Fethiye, Dalaman, Seydikemer ve Bodrum ilçelerinin değerlendirme işlemi yapılamadığından dolayı bir sonraki Meclis görüşmesine kadar raporumuzun komisyonumuzca ancak hazırlanabileceğinden komisyonumuza bir sonraki meclise kadar süre tanınmasının uygun olacağına OYBİRLİĞİ ile kanaat getirilmiştir.  

Belediye Meclisimizin takdirlerine saygı ile sunulur. Denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşme sonucunda;

 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun geçici 1’inci maddesi uyarınca hazırlanan Muğla İli 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planının görüşülmesi konusu Menteşe, Yatağan, Ortaca, Marmaris, Milas, Ula, Kavaklıdere, Datça ve Köyceğiz ilçelerinin Belediye Başkanları ve İlçe’nin Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte komisyon tarafından değerlendirilmiş ancak Fethiye, Dalaman, Seydikemer ve Bodrum ilçelerinin değerlendirme işlemi yapılamadığından komisyon çalışmasının devam etmesi nedeniyle İmar ve Bayındırlık Komisyonunun bir sonraki meclise kadar süre tanınması ile ilgili önerisinin kabulüne; Meclisimizce; OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ. 


İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu için tıklayınız..