Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 305                            

Karar Tarihi : 14/09/2017                 

KONUSU:

        Mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait olan, İlimiz, Menteşe İlçesi Yaraş Mahallesi 138 ada 4 parsel numaralı 9.321,60 m² yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmazın ekli krokide “A” ile gösterilen 2.225,00 m² yüzölçümlü su kuyusu alanının teslim edildiği tarihten itibaren on (10) yıl süreliğine bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi.  

       Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 18/08/2017 tarih ve 47720051-301.01/2082 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;