Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :305                              

Karar Tarihi  :14/07/2016                  

KONUSU:

         İlimiz Bodrum İlçesi, Türkkuyusu Mahallesi, 1143 ada 4 parsel numaralı 11.127,85 m² yüzölçümlü Büyükşehir Belediye Başkanlığımız hüküm ve tasarrufunda bulunan taşınmazın (Otogar Alanı) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının Meclis’e havaleli yazı eki krokide “A” ile gösterilen 4,00 m² lik alanına “MUSKİMATİK (Kiosk)” kurularak kullanılması koşulu ile bedelsiz olarak Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e ve 75/d maddeleri gereğince taşınmazın teslim edildiği tarihten itibaren beş (5) yıl süre ile tahsis edilmesi hususunun görüşülmesi

              Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 30/06/2016 tarihli ve 47720051-301.01-1939 sayılı Başkanlık Makamından Meclise havaleli yazısında;