Geri Tüm Meclis Kararları

                                                                         

                                                                                                         T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 304                            

Karar Tarihi : 13/12/2018                

KONUSU:

    2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

ı) Dalaman İlçe Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı bütçesi ve gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi.        

    Plan ve Bütçe Komisyonunun 16.11.2018 tarihli raporunda;