Geri Tüm Meclis Kararları

                                                                         

 

                                                                                                           T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

 

Karar No       : 296                            

Karar Tarihi : 13/12/2018                


KONUSU:


2. 
Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi.

   b. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 2019 yılı gelir tarife cetvellerinin görüşülmesi.

            

    Plan ve Bütçe Komisyonunun 29.11.2018 tarihli raporunda;