Geri Tüm Meclis Kararları

T.C.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

M E C L İ S  K A R A R I

Karar No       :295                             

Karar Tarihi  :14/07/2016                  

KONUSU:

  1. İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi

         r) İlimiz Ortaca İlçesi, Gölbaşı Mahallesi, Pazarburnu Mevkii, tapuda 136 ada, 1 parsel, 137 ada 1 parselde kayıtlı toplam 16503,17 m2 yüzölçümlü, şahıs mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi

İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.06.2016 tarihli raporunda;

          22/06/2016 tarihinde saat 13.00’da Şeyh Mahallesi Kurşunlu Caddesi Muğla Büyükşehir Belediyesi 1 No.lu Hizmet Binasında toplanan Komisyonumuzca; İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/06/2016 tarih ve 36521862-310.99-3646 sayılı yazısı ile Meclis’e sunulan, Belediye Meclisimizin 09.06.2016 tarihli toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen “İlimiz Ortaca İlçesi, Gölbaşı Mahallesi, Pazarburnu Mevkii, tapuda 136 ada, 1 parsel, 137 ada 1 parselde kayıtlı toplam 16503,17 m2 yüzölçümlü, şahıs mülkiyetindeki taşınmaz üzerinde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi” konusu görüşüldü.

       İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 08/06/2016 tarih ve 36521862-310.99-3646 sayılı yazısında;